Wat is Investment Banking

Wat is investment banking? (Met 3 duidelijke praktijkvoorbeelden)

Bij investment banking draait het om het grote geld, miljoenen en soms zelf miljarden euro’s! Maar wat houdt investment banking nou eigenlijk in? En wat doen investment bankers? De onderstaande definitie vat de rol van investment banking goed samen:

Investment banking is een bedrijfstak binnen de financiële sector die zich richt op het assisteren van bedrijven bij het aantrekken van kapitaal, het uitvoeren van fusies en overnames en het verstrekken van adviesdiensten.

Om goed antwoord te geven op de vraag vind je in dit artikel drie duidelijke praktijkvoorbeelden van investment banking. Vervolgens wordt er ingegaan op welke investment banks we in Nederland allemaal hebben. Tenslotte vind je overzicht van grootste investment banks ter wereld!

1. Beursgang (IPO)

Laten we beginnen met het aantrekken van kapitaal, ook wel bekend als ‘investment banking’ in de meest traditionele zin. Stel je voor dat een snelgroeiend Nederlands technologiebedrijf genaamd TechVision, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie-software, plannen heeft om naar de beurs te gaan om extra kapitaal aan te trekken voor verdere groei en expansie.

Om dit te bereiken, schakelt TechVision de hulp in van een Nederlandse investment bank, laten we zeggen ING, om hun beursgang te begeleiden.

Het proces begint met een grondige evaluatie van TechVision door ING, waarbij de financiële prestaties, groeipotentieel, marktpositie, en de concurrentiepositie van het bedrijf worden geanalyseerd. Op basis van deze analyse bepaalt ING de optimale timing en strategie voor de beursgang.

Vervolgens zal ING samen met TechVision de juiste prijs voor de aandelen bepalen. Dit is een cruciale stap, omdat het bedrijf ervoor moet zorgen dat de aandelen aantrekkelijk genoeg zijn voor investeerders om te kopen, maar ook dat ze voldoende kapitaal ophalen om hun groeiplannen te financieren. ING zal financiële modellering en marktonderzoek uitvoeren om de optimale prijsrange voor de aandelen vast te stellen.

Na het bepalen van de prijsrange, zal ING een prospectus opstellen. Dit document bevat gedetailleerde informatie over TechVision, inclusief de bedrijfsstrategie, financiële prestaties, risicofactoren en de voorgenomen gebruik van de opbrengsten van de beursgang. Het prospectus wordt vervolgens ingediend bij de toezichthoudende autoriteit (zoals de Autoriteit Financiële Markten in Nederland) voor goedkeuring.

Tegelijkertijd zal ING een roadshow organiseren, waarbij vertegenwoordigers van TechVision samen met ING naar verschillende steden reizen om investeerders te ontmoeten en hen te informeren over de beursgang. Tijdens deze roadshow zal TechVision haar verhaal presenteren aan potentiële investeerders en vragen beantwoorden over het bedrijf en de beleggingsmogelijkheden.

Na goedkeuring van het prospectus en het afronden van de roadshow, zal de beursgang plaatsvinden, bijvoorbeeld op de beurs van Amsterdam, waar de aandelen van TechVision voor het eerst openbaar verhandeld zullen worden. Investeerders kunnen vervolgens aandelen kopen via hun effectenrekening via hun broker.

Als de beursgang succesvol is, zal TechVision kapitaal ophalen dat gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden, zoals het financieren van onderzoek en ontwikkeling, het uitbreiden van de activiteiten naar nieuwe markten, of het aantrekken van talent. Dit zal TechVision in staat stellen om haar groeiplannen te realiseren en haar positie in de markt te versterken.

Dit voorbeeld illustreert hoe investment banking wordt toegepast bij een beursgang, waarbij een investment bank zoals ING TechVision helpt bij het bepalen van de prijs, het opstellen van het prospectus, het organiseren van de roadshow en het faciliteren van de daadwerkelijke beursgang op de Amsterdamse effectenbeurs.

2. Uitgifte obligatie

Stel je voor dat een Nederlands energiebedrijf genaamd EnergiCo plannen heeft om een ​​groot windmolenpark te bouwen om duurzame energie te leveren aan verschillende regio’s in Nederland. Om dit project te financieren, besluit EnergiCo obligaties uit te geven via een investment bank, laten we zeggen Rabobank.

De obligaties die EnergiCo wil uitgeven, zijn bedoeld om investeerders aan te trekken die bereid zijn geld uit te lenen aan het bedrijf in ruil voor een belofte van terugbetaling van het geleende bedrag plus rente. Stel dat EnergiCo € 100 miljoen nodig heeft om het windmolenpark te financieren. Rabobank helpt EnergiCo bij het structureren van de obligatie-uitgifte.

Ten eerste zal Rabobank samen met EnergiCo de voorwaarden van de obligaties vaststellen, zoals de nominale waarde van elke obligatie, de rentetarieven en de looptijd van de obligaties. Laten we zeggen dat de obligaties een nominale waarde hebben van € 1.000 per stuk en een rentetarief van 5% per jaar, met een looptijd van 10 jaar.

Vervolgens zal Rabobank het prospectus opstellen, een document dat alle relevante informatie over de obligatie-uitgifte bevat en dat wordt verspreid onder potentiële investeerders. Dit prospectus bevat details over EnergiCo, het windmolenparkproject, de financiële gezondheid van het bedrijf en de voorwaarden van de obligaties.

Rabobank zal vervolgens de obligaties aanbieden aan institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en investeringsfondsen, evenals aan individuele beleggers. Deze investeerders zullen de obligaties kopen tegen de vastgestelde prijs van € 1.000 per stuk, waardoor EnergiCo in totaal € 100 miljoen aan kapitaal ophaalt.

3. Fusie (M&A)

Stel je voor dat twee Nederlandse farmaceutische bedrijven, Pharmalife en MediHealth, besluiten om samen te gaan om hun marktpositie te versterken en synergieën te realiseren. Ze schakelen de hulp in van een Nederlandse investment bank, in dit geval ABN AMRO, om deze fusie tot stand te brengen.

Het proces van fusies en overnames begint met een grondige evaluatie van beide bedrijven door ABN AMRO. Ze analyseren de financiële prestaties, bedrijfsculturen, productportfolio’s en operationele aspecten van zowel Pharmalife als MediHealth om de compatibiliteit en potentiële voordelen van de fusie te beoordelen.

Na deze analyse zal ABN AMRO de bedrijven adviseren over de waardering van hun activa en aandelen, en zal het onderhandelingen voeren namens Pharmalife en MediHealth om tot overeenstemming te komen over de voorwaarden van de fusie, zoals de ruilverhouding van aandelen en eventuele contante betalingen.

Zodra een overeenkomst is bereikt, zal ABN AMRO helpen bij het opstellen van de definitieve fusieovereenkomst, waarin alle details van de transactie worden vastgelegd, inclusief de rechten en verplichtingen van beide partijen, de structuur van het nieuwe gecombineerde bedrijf, en eventuele voorwaarden of beperkingen.

ABN AMRO zal ook een due diligence proces coördineren, waarbij juridische, financiële en operationele aspecten van beide bedrijven worden onderzocht om eventuele risico’s of problemen aan het licht te brengen die de fusie zouden kunnen beïnvloeden.

Na het afronden van het due diligence proces en het verkrijgen van goedkeuring van de relevante autoriteiten en aandeelhouders, zal de fusie worden afgerond. Pharmalife en MediHealth zullen samensmelten tot een nieuw geïntegreerd bedrijf, waarbij de activa, werknemers en klanten worden gecombineerd om synergieën te realiseren en waarde te creëren voor alle belanghebbenden.

Als de fusie succesvol is, zal het nieuwe bedrijf profiteren van schaalvoordelen, verbeterde marktpositie, toegenomen innovatiekracht en operationele efficiëntie. ABN AMRO zal blijven optreden als adviseur voor het nieuwe bedrijf, om de integratie te begeleiden en eventuele verdere strategische initiatieven te ondersteunen.

Dit voorbeeld illustreert hoe investment banking wordt toegepast bij fusies en overnames, waarbij een investment bank zoals ABN AMRO een cruciale rol speelt bij het adviseren, onderhandelen en faciliteren van de transactie tussen twee bedrijven die samengaan om waarde te creëren en groei te stimuleren.

Wat zijn Nederlandse Investment Banks?

In Nederland kennen we meerdere investment banks. Grootbanken als ING, ABN Amro en Rabobank hebben we reeds genoemd. Er zijn ook kleinere investeringsbanken zoals Van Lanschot Kempen, NIBC en Triodos.

Wat zijn de grootste Investment Banks ter wereld?

Het kan prima zo zijn dat een Nederlands bedrijf gebruik maakt van een buitenlandse investment bank. Soms hebben buitenlandse investment banks ook een Nederlandse tak. Andersom kan dit natuurlijk ook zo zijn. Hieronder vind je een overzicht van de 10 grootste investment banks ter wereld:

  1. JP Morgan
  2.  Bank of America
  3. Morgan Stanley
  4. Goldman Sachs
  5. Citigroup
  6. HSBC
  7. BNP Paribas
  8. UBS
  9. Barclays
  10. Société Générale

Deel deze post

Gerelateerde artikelen

Profiteer van de volgende acties: 

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van lage tarieven en ontvang tot 2,8% rente op je  niet belegde geld

Finst Logo

Ontvang €10,- gratis!

Handel in 100+ crypto tegen de laagste tarieven en ontvang 10 euro aanmeldbonus!

Leer winstgevend handelen

Via deze masterclass leer je winstgevend handelen op de beurs in je eigen tijd! 

Meer voor jou als belegger..

Long- en shorttips van aandelen en meer 

Laat je inspireren, of handel mee met posities in die echt worden ingenomen. 

Hoge rendementen met kleine bedrijven

Ontvang kooptips van aandelen van kleine bedrijven met een groot potentieel 

Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!