mine-truck-minerals

Indiase regering publiceert eerste lijst van 30 kritieke mineralen

Vorige week heeft het Indiase Ministerie van Mijnbouw het langverwachte rapport van het Comité voor de identificatie van kritieke mineralen vrijgegeven.

Op basis van de gecombineerde Amerikaanse, Europese en Australische ervaring met het beleid inzake kritieke materialen, merkte het rapport op dat een ‘ideale definitie’ van kritieke mineralen in de Indiase context de volgende zou zijn:

Kritieke mineralen zijn die mineralen die essentieel zijn voor economische ontwikkeling en nationale veiligheid, (terwijl) het gebrek aan beschikbaarheid van deze mineralen of zelfs concentratie van bestaan, winning of verwerking van deze mineralen op enkele geografische locaties kan leiden tot kwetsbaarheid en verstoring van de toeleveringsketen.

Deze mineralen worden als ‘cruciaal’ beschouwd, omdat verwacht wordt dat ze een steeds grotere rol zullen spelen in de economieën van de toekomst, met name in hightech elektronica-, telecommunicatie-, transport- en defensietoepassingen.

Bovendien komen ze steeds meer centraal te staan in de netto nultrajecten die landen waarschijnlijk zullen volgen.

Het rapport van de regering gaat specifiek in op de moeilijkheid van de winning en verwerking van de mineralen, evenals de mogelijkheid van verstoring van de toeleveringsketen.

Comité proces

Om kritieke mineralen van strategisch belang te identificeren, heeft het ministerie in november 2022 een zevenkoppige commissie opgericht.

Bij het opstellen van de lijst probeerde de commissie de basis te leggen voor een ecosysteem dat meerdere doelstellingen zou kunnen bereiken, waaronder het ondersteunen van economische groei, het scheppen van banen en concurrentievermogen; onderzoek, innovatie en verkenning; het versterken van wereldwijde partnerschappen; het veiligstellen van grondstofzekerheid voor de defensiebehoeften van het land; en bevordering van klimaat- en milieubescherming.

Als gevolg hiervan bestudeerde de commissie ook het opzetten van een end-to-end waardeketen die stroomopwaartse exploratie, stroomopwaartse mijnbouw, verwerking, raffinage en metallurgie, productie en industriële toepassingen, en materiaalterugwinning en recycling omvatte.

Mineralen werden geïdentificeerd via een uitgebreid proces in drie fasen:

  • Identificatie van 69 elementen die als kritiek werden geclassificeerd in grote economieën zoals Australië, de VS, Canada, Japan en Zuid-Korea.
  • Er werden bijeenkomsten gehouden met ministeries die verantwoordelijk zijn voor sectoren die van vitaal belang zijn op het gebied van energieopwekking en -distributie, atoomenergie, hernieuwbare energie, kunstmest, elektronica en zeldzame aardmetalen. Door deze stap kon de commissie mineralen identificeren die het meest kritisch waren in de Indiase context.
  • De commissie werkte vervolgens ‘om een kritikaliteitsindex af te leiden’ in overleg met het Internationaal Energieagentschap en onderzoeksexperts met expertise in de methodologie van de Europese Unie die rekening hield met zowel ‘economisch belang als risico’s voor de toeleveringsketen’.

De Europese Commissie heeft in 2011 haar eerste lijst van kritieke ruwe mineralen gepubliceerd en heeft deze elke 3 jaar bijgewerkt, wat een goede basis vormt om na te denken over de huidige uitdaging.

Binnen ‘Economisch belang’ analyseerde de commissie het verstoringspotentieel, een substitueerbaarheidsindex, GVA-multiplicatorscore en een transversale index.

In het kader van ‘Supply Risk’ werd gekeken naar bestuurskwesties, waaronder licenties, recyclingpercentages aan het einde van de levensduur en potentieel voor terugwinning, afhankelijkheid van invoer en zelfvoorziening, evenals kwesties van substitueerbaarheid.

In de definitieve lijst van kritieke mineralen heeft de commissie dus elementen opgenomen die zij van zowel groot ‘economisch belang’ als van hoog ‘toeleveringsketenrisico’ achtte en een deel van de lijst die in de tweede stap was opgesteld.

Het rapport identificeerde drie waardeketens met een hoog potentieel: schone technologie, informatie- en communicatietechnologie (zoals halfgeleiders) en geavanceerde productie.

Ook defensie- en veiligheidstechnologieën werden meegenomen in de waardeketenanalyse.

Met behulp van dit raamwerk en rekening houdend met andere variabelen, zoals de netto importafhankelijkheid en reservepositie van India, identificeerde de commissie 30 kritieke mineralen die beschikbaar zijn in de onderstaande tabel:

Kritische mineralen Waardeketen Belangrijke toepassingen Beschikbaarheid in India
Antimoon Geavanceerde productie; Schone technologie Vlamvertragers, loodzuuraccu’s, loodlegeringen, kunststoffen (katalysatoren en stabilisatoren), glas en keramiek Geen bewezen reserves
Beryllium Geavanceerde productie Automotive Components: Transport en defensie Fabricage van machines, elektronische en telecommunicatieapparatuur Niet beschikbaar
Bismut Geavanceerde productie Chemie, Farmaceutica, Gieten van ijzer Niet beschikbaar
Cadmium Geavanceerde productie Batterijen, pigmenten, coatings Geïnstalleerde capaciteit van 913 TPA
Kobalt Schone technologie Elektrische voertuigen, batterijen, corrosiebestendige legeringen, ruimtevaarttoepassingen, pigmenten en kleurstoffen Niet beschikbaar
Koper Geavanceerde productie; Schone technologie Elektrische en elektronische producten, elektrische bedrading, zonnepanelen, auto-industrie Binnenlandse aanbod is slechts 4% van de eisen
Gallium ICT Halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen, LED’s Gallium wordt teruggewonnen als bijproduct bij de productie van aluminiumoxide
Germanium Geavanceerde productie; schone technologie; ICT Optische vezels, satellieten, zonnecellen Niet beschikbaar
Grafiet Schone technologie Accu’s, Smeermiddelen, Brandstofcellen voor EV’s Reserves van 9 miljoen ton
Hafnium Geavanceerde productie Superlegering, katalysatorprecursor, halfgeleiders, oxide voor optische, kernreactoren Gevonden in zirkoniumverbindingen die in eigen land worden geproduceerd
Indium Geavanceerde productie Elektronica (laptops, led-monitoren/tv’s, smartphones) en halfgeleiders Niet beschikbaar
Lithium schone technologie; Defensie- en beveiligingstechnologieën Elektrische voertuigen, batterijen, glaswerk, keramiek, brandstofproductie, smeermiddelen Er zijn 5,9 miljoen ton lithiumreserves gevonden*
Molybdeen Geavanceerde productie Staallegeringen, pigmenten en kleurstoffen, katalysatoren, elektrische en elektronische apparatuur Niet beschikbaar
Niobium Geavanceerde productie; Schone technologie Bouw, transport Niet beschikbaar
Nikkel Geavanceerde productie; schone technologie; Defensie- en beveiligingstechnologieën Roestvrij staal, zonnepanelen, batterijen, ruimtevaart, defensietoepassingen en EV’s De productie van nikkelsulfaat en kobaltsulfaat is 7500 TPA
PGE (platinagroep) Geavanceerde productie Autokatalysator, sieraden, medicijnen, elektronische apparatuur die door het leger wordt gebruikt Ongeveer 16 ton reserves beschikbaar
Fosfor Geavanceerde productie Minerale meststof Aanzienlijke reserves beschikbaar
Potas Geavanceerde productie Chemische Meststoffen, Waterontharder 90%+ reserves zijn beschikbaar in Rajasthan
REE schone technologie; Defensie- en beveiligingstechnologieën Permanente magneten voor elektriciteitsgeneratoren en motoren, katalysator, polijsten, batterijen, elektronica, defensietechnologieën, windenergiesector, luchtvaart en ruimtetechnologie Ongeveer 12 ton monaziet beschikbaar waarvan 55% – 65% zeldzame aardmetalen oxiden
Rhenium Geavanceerde productie Superlegeringen, ruimtevaart- en machinetoepassingen, katalysatoren in de aardolie-industrie Niet beschikbaar
Selenium Geavanceerde productie Elektrolytisch, Mangaan, Glas, Pigmenten Momenteel geen productie
Silicium Geavanceerde productie; ICT Halfgeleiders, elektronica en transportmiddelen, verven, aluminiumlegeringen Gerapporteerde productie van 59.000 ton volgens gegevens van 2022
Strontium Geavanceerde productie Legeringen van aluminium, pigmenten en vulstoffen, glas, magneten, pyrotechnische toepassingen Niet beschikbaar
tantaal Geavanceerde productie; Schone technologie Condensatoren, superlegeringen, carbiden, medische technologie Niet beschikbaar
Tellurium Schone technologie Zonne-energie, thermo-elektrische apparaten, vulkaniseren van rubber Geen productie
Blik Geavanceerde productie Lucht- en ruimtevaart, bouw, woondecoratie, elektronica, sieraden en telecommunicatie Geproduceerd als concentraten en metaal in Chhattisgarh
Titanium Geavanceerde productie; schone technologie; Defensie- en beveiligingstechnologieën Lucht- en ruimtevaart- en defensietoepassingen, chemicaliën en petrochemicaliën, pigmenten, polymeren Titaniumsponsfaciliteiten bevinden zich in Kerala
Wolfraam Geavanceerde productie Frees- en snijgereedschap, mijnbouw- en constructiegereedschap, katalysatoren en pigmenten, luchtvaart en energieverbruik, wolfraamcarbide Niet beschikbaar
Vanadium Geavanceerde productie; Schone technologie legeringen, batterijen Geschatte V2O5-reserves van 64.594 ton
Zirkoon Geavanceerde productie; Schone technologie Hoogwaardige chemische productie en elektronicasector Verkregen als bijproduct tijdens de verrijking van zwaar mineraalzand
Bron: Ministerie van Mijnbouw van de Indiase overheid; *Geologisch onderzoek van India

Importafhankelijkheid beheren

Momenteel is India voor tal van kritieke mineralen afhankelijk van partnerlanden. In de toekomst zullen regeringsfunctionarissen proberen hun inspanningen te concentreren op het diversifiëren van bronnen en het opbouwen van binnenlandse capaciteit voor een aantal van de onderstaande mineralen.

Bron: GoI Ministerie van Mijnbouw; Australia Trade and Investment Comm.

Agrarische overwegingen

Een uniek kenmerk van India’s strategie is het gewicht dat wordt toegekend aan meststoffen, mineralen (bijv. gesteentefosfaten, potas) om de voedselzekerheid en voldoende middelen voor de landbouwsector, die goed is voor meer dan een vijfde van het BBP, te waarborgen.

Bovendien is India de grootste exporteur van rijst ter wereld, evenals een belangrijke exporteur van tarwe.

Volgende stappen

Een bericht in de toonaangevende Engelse krant The Print, merkte op :

Volgens experts in de sector is zelfs vandaag de dag slechts ongeveer 10-20 procent van het werkelijke potentieel van India ten opzichte van kritieke mineralen onderzocht.

Het rapport voegt toe:

Het Comité beveelt ook de oprichting aan van een Centre of Excellence for Critical Minerals (CECM) bij het Ministerie van Mijnbouw. Het Centre of Excellence zal periodiek de lijst met kritieke mineralen voor India bijwerken en de strategie voor kritieke mineralen van tijd tot tijd meedelen.

Verder:

Het Comité is van mening dat er een gedetailleerde statistische exercitie moet worden uitgevoerd voor een nauwkeurige berekening van verschillende factoren, zoals de substitueerbaarheidsindex, de sectoroverschrijdende index van mineralen, de afhankelijkheid van invoer, enz. Daarom kan, indien nodig, een afzonderlijk subcomité worden opgericht. door Ministry of Mines om exclusief de formule uit te werken om de kritikaliteitsindex te ontwikkelen.

De secretaris van het Ministerie van Mijnbouw, de heer Vivek Bhardwaj, merkte op dat een dergelijk rapport heeft geholpen bij het identificeren van de meest cruciale gebieden om de inspanningen te vergroten en de afhankelijkheid van andere landen te verminderen.

The post Indiase regering publiceert eerste lijst van 30 kritieke mineralen appeared first on Invezz.

Deel deze post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email
Share on print

Gerelateerde artikelen